Obec Vyskeř

Malebná obec Vyskeř se nachází na úpatí čedičového vrchu v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Od (a z) Penzionu Vyskeř je nádherný výhled do kraje. Pokud vystoupáte pár metrů nad Penzion, narazíte na úžasný kamenný kostel Nanebevzetí Panny Marie, který tvoří dominantu obce. Jeho dnešní podoba pochází z počátku 20. století. K sakrálním památkám také patří socha sv. Jana Nepomuckého nanávsi a dřevěná zvonice z roku 1504.

KAPLIČKA A TIP NA PROCHÁZKU
Nejvýraznější a neznámnější dominantou Vyskře je pak kaplička na vrcholu kopce Vyskeř. Cesta ke kapli, která začíná jen pár metrů od Penzionu Vyskeř – u areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, je lemována křížovou cestou.

Kapli nechala postavit ve 2. pol. 17. stol. hruboskalská vrchnost. Její exponované umístění v nadmořské výšce 465 m n.m. představuje jednak krajinotvorný prvek regionu, současně však bylo důvodem častého poškozování kaple zásahy blesků a větrnými poryvy. V r. 1825 přešla jako dar do majetku obce a ta v roce 1830 přistoupila k její obnově na původních základech. Kaple tehdy získala svoji současnou podobu zděné, jednolodně orientované stavby protáhlého osmibokého půdorysu, zastřešené sedlovou střechou, s oboustranným polygonálním zakončením, s nízkou sanktusovou věží a vrcholovým křížem. Kaple byla několikrát dílče zevně i uvnitř opravována. Mezi světovými válkami byla období, kdy kaple sloužila i bohoslužbám československé církve husitské.

Pro svou uměleckou a historickou hodnotu byla kaple sv. Anny v roce 1963 zapsána do seznamu kulturních památek. Poslední opravy exteriéru i interiéru, spolu s restaurováním vybavení kaple proběhly po rozsáhlém průzkumu v roce 2011.

Od úpatí za kostelem Nanebevzetí Panny Marie vede k vrcholu křížová cesta z roku 1825. Má čtrnáct zastavení v podobě pískovcových sloupků s nikou, ve které jsou výjevy ze života Ježíše Krista. Naposledy byla v roce 2016 kompletně rekonstruována.

V těsné blízkosti kaple je pro turisty umístěna lavička s posezením a možností nádherných výhledů do krajiny. Kapli je možno pronajmout ke svatebním obřadům. Kaple je v průběhu turistické sezony otevřena návštěvníkům.

Historie obce Vyskeř
Původní obyvatelé vyznávali pohanské bohy. Dokladem toho jsou názvy některých osad a míst v okolí, např. Babiny, Neveselec, Radeč. O této době svědčí i nálezy z roku 1894 – pohanské pohřebiště, zbytky popelnic a srp. Obyvatelé obce přijali později křesťantví. Jejich zaměstnáním bylo prvaděpodobně pálení dřevěného uhlí, dále hospodářství a chov dobytka. Od toho pochází i jedno z možných vysvětlení názvu obce – množství kouřících milířů – viz kouř. Není pochyb, že osada je slovanského původu.

Zdroje: mistopisy.cz a cesky-raj.info
foto: wikimediacommons – Lukáš Kalista